Om Kalas

Kalasmottagningen kan delas in i tre huvuddelar - studentliv, Östergötland och en välkomnande, minnesvärd välkomsthälsning till nya studenter vid Linköpings universitet. Mottagningen är en gemensam satsning av Linköping och Norrköpings kommun och Linköpings universitet. 

Studentliv

Linköpings universitetets har ett av Sveriges bästa studentliv enligt studenterna själva och 2013 blev Norrköping utsedd till årets studentstad! Dessutom blev Linköping nyligen utsedd till årets studentstad år 2017! Studentlivet här bygger till stor del på ideella studentföreningar som alla jobbar för en bättre och roligare studietid här i Linköping och Norrköping. Att ge chansen för nya studenter att direkt ta del av denna fantastiska del vid sidan av studierna är anledning till att det infinner sig 80-100 föreningar på Kalasmottagningen i september.

Östergötland

Av alla nya studenter är många hitflyttade från andra städer och länder. Kalasmottagningen och är chans att lära känna staden och regionen på ett enkelt och koncentrerat sätt. Företagen som finns på Kalasmottagnignen är alla lokala aktörer som finns där för att visa upp vad just du kan göra i regionen! Så ta chansen!

En välkomsthälsning

Utan glädje och välkommande kommer man inte långt. När du går på Kalasmottagningen står du på kanten till inte bara ett nytt liv, utan till ett nytt liv fyllt med kunskap, glädje, lärdom och vänner. Kalasmottagningen är en stor välkomsthälsning till Linköping universitet och en start på ditt nya liv som student!Partners

nulink norrköping regionost