Anh Le Tran
Webb & IT

ANH1 y

Ansvarsområden

  • Huvudansvar för Kalasmottagningens hemsida
  • Utformar och underhåller
  • Beställer komradios och Internet
  • Tillsammans med Tryck utformar hemsidan

Kontaktinformation:
Anh Le Tran
Epost: webmaster@kalas.liu.sePartners

nulink norrköping regionost