Matilda Magnell
Uteområde

MATILDA1 y

Ansvarsområden

  • Huvudansvar för Kalasmottagningens uteområde
  • Samarbetar med Kårservice KALASansvarig
  • Beställer in all infrastruktur
  • Bokar band till uteområdets scen

Kontaktinformation:
Matilda Magnell
Epost: uteomrade@kalas.liu.sePartners

nulink norrköping regionost