Joakim Elgh
Uteområde & Webb

jockerund

Ansvarsområden

  • Huvudansvar för Kalasmottagningens uteområde
  • Samarbetar med Kårservice KALASansvarig
  • Beställer in all infrastruktur
  • Bokar band till uteområdets scen
  • Huvudansvar för Kalasmottagningens hemsida
  • Utformar hemsidan tillsammans med Tryck

Kontaktinformation:
Joakim Elgh
Epost: uteomrade@kalas.liu.sePartners

nulink norrköping regionost