Erik Nordvall
Tryck & PR

erik

Ansvarsområden

  • Huvudansvar för all marknadsföring tillsammans med den andre Tryck & PR
  • Skapar och trycker allt material som finns tillsammans med den andre Tryck & PR
  • Ser till att Kalasmanualen blir sammanställd
  • Samarbetar med webb för att utforma hemsidan

Kontaktinformation:
Erik Nordvall
tryck@kalas.liu.sePartners

nulink norrköping regionost