Information

Kort sagt kan man säga att vi på miljövetarprogrammet räddar världen, vår livskvalitet kommer vara högre om vår kära moder jord också mår bra! Hur går det till då? En av de många fräna sakerna med denna linje är att det är ett tvärvetenskapligt område vilket innebär att vi får arbeta på både samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga sätt. Vi jobbar hela tiden i PBL-format (problembaserat lärande), detta innebär att fokus ligger på problemlösning istället för föreläsningar. Grupparbeten är därför vanligt förekommande

Mer info kan hittas på LiU’s infosida om Miljövetarprogrammet.